ÀREA CRANI-MANDIBULAR

Las disfuncions cranimandibular (DCM) i el dolor orofacial (DOF) necessiten un abordatge des de diferents disciplines. La teràpia manual està mostrant en els últims anys un creixent interès clínic per aquestes regions i la seva problemàtica. Des de la fisioteràpia s’està mostrant un desenvolupament positiu per a potenciar la cooperació interdisciplinar.

El crani és una regió molt complexa on diferents professionals tenen el seu camp de batalla; odontolegs, neurolegs, otorrinolaringolegs, traumatolegs, oftalmolegs i optometristes, logopedes. La fisioteràpia especialitzada en DCM i DOF es converteix en una altre eina de tractament per acostar-se a les diferents patologies d’aquesta zona.

La teràpia crani-cervico-mandibular és una especialització de la Fisioteràpia per abordar les DCM i el DOF d’una manera exitosa. Permet ajudar a restablir la bona mecànica articular, la bona funció dels teixits i el correcte reposicionament de les estructures del cap i coll. L’objectiu principal serà doncs, millorar la clínica existent segons la patologia que es presenti en cada moment i en cada pacient, aconseguint una disminució del dolor, juntament amb la reparació dels teixits i restablir la correcte biomecànica. L’enfoc clínic de forma biopsicosocial ens permet estar a la vanguardia d’aquest treball, tenint en compte la part biològica, fisiològica, una comprensió des de la part psicoemocional que intervé en els procesos creant desequilibris i finalment la seva integració en l’entorn social de l’aprenentatge i procés evolutiu de la persona.

Pel tractament utilitzem tècniques de la fisioteràpia manual amb exercicis de reeducació postural, d’estiraments, de massatge, d’osteopatia estructural, visceral, craneosacral i amb acupuntura. Acompanyem el tractament amb el teu metge especialista Otorrino, Odontòleg, Traumatòleg, Oftalmòleg, Maxilofacial. Els tractaments es complementen amb Logopèdia, Psicoteràpia, Nutricionista i Optometrista en cas que sigui necessari.

Tractaments per Cervicalgies, Migranyes, Cefalees, Neuràlgia del Trigemin, Paràlisi Facial, Dolor articulació temporomandibular (ATM), cruximents, clics articulars, dolor muscular, Vertigens, Acufens,

 

TERAPIA NEUROMIOFUNCIONAL

(TNMF) Cranimandibular

Una bon desemvolupament cranial i una correcte oclusió de la boca permet una bona alineació de les dents

 

Què és la TNMF?

La TNMF serveix per acompanyar el correcte creixement cranial, mandibular i facial del nens, des d’una bona funció dels músculs, la llengua, la respiració i deglució, juntament amb la postura corporal.

Quin és l’objectiu?

El correcte desemvolupament del maxilar i de la mandíbula, del nen per tenir una bona oclusió i alineació de les dents en relació al crani i a les cervicals.

Corregir els mals hàbits orals

Desemvolupar i alinear els maxilars

Tenir un correcte creixement facial

Millora la salut en general, aspectes emocionals

Com es realitza?

Mitjançant tècniques manuals molt suaus de la fisioteràpia, osteopatia i amb l’ajuda d’un accessori intraoral que es duu durant les nits.

Ajudem al nen a respirar correctament pel nas, fer una correcte deglució, un bon descans de la llengua, mantenir els llavis junts, un bon alineament cervical amb el crani i la resta de la columna.

Què s’aconsegueix?

Els mals hàbits orals son molt comuns en la població infantil, com són la respiració oral, la impressió de la llengua contra les dents anterios en el moment de la deglució, no tenir els llavis segellats, aquest fets fan que no hi hagi un bon creixement del maxilar i la mandíbula amb el conseqüent problema en la correcte alineació dental i la bona oclusió.

Un tractament preventiu anirà dirigit a modificar les causes que poden generar un desequilibri cranimandibular.

Generar un estímul Neuromiofuncional que facilita l’alliberació de les restriccions musculars que limitant el bon desemvolupament dels ossos del crani, mandíbula, cervicals i per tant el correcte alineament de les dents de forma natural.

A qui va adreçat?

El tractament va adreçat especialment els nens i nenes de 5 a 15 anys que están en fase de creixement i els adults amb alguns problemes concrets de bruxisme, dolor a l’articulació temporomandibular, roncs, dolors musculars cranials i cervicals.

Tornar al catàleg de Serveis