ÀREA CRANI-MANDIBULAR

Las disfuncions cranimandibular (DCM) i el dolor orofacial (DOF) necessiten un abordatge des de diferents disciplines. La teràpia manual està mostrant en els últims anys un creixent interès clínic per aquestes regions i la seva problemàtica. Des de la fisioteràpia s’està mostrant un desenvolupament positiu per a potenciar la cooperació interdisciplinar.

El crani és una regió molt complexa on diferents professionals tenen el seu camp de batalla; odontolegs, neurolegs, otorrinolaringolegs, traumatolegs, oftalmolegs i optometristes, logopedes. La fisioteràpia especialitzada en DCM i DOF es converteix en una altre eina de tractament per acostar-se a les diferents patologies d’aquesta zona.

La teràpia crani-cervico-mandibular és una especialització de la Fisioteràpia per abordar les DCM i el DOF d’una manera exitosa. Permet ajudar a restablir la bona mecànica articular, la bona funció dels teixits i el correcte reposicionament de les estructures del cap i coll. L’objectiu principal serà doncs, millorar la clínica existent segons la patologia que es presenti en cada moment i en cada pacient, aconseguint una disminució del dolor, juntament amb la reparació dels teixits i restablir la correcte biomecànica. L’enfoc clínic de forma biopsicosocial ens permet estar a la vanguardia d’aquest treball, tenint en compte la part biològica, fisiològica, una comprensió des de la part psicoemocional que intervé en els procesos creant desequilibris i finalment la seva integració en l’entorn social de l’aprenentatge i procés evolutiu de la persona.

Pel tractament utilitzem tècniques de la fisioteràpia manual amb exercicis de reeducació postural, d’estiraments, de massatge, d’osteopatia estructural, visceral, craneosacral i amb acupuntura. Acompanyem el tractament amb el teu metge especialista Otorrino, Odontòleg, Traumatòleg, Oftalmòleg, Maxilofacial. Els tractaments es complementen amb Logopèdia, Psicoteràpia, Nutricionista i Optometrista en cas que sigui necessari.

Tractaments per Cervicalgies, Migranyes, Cefalees, Neuràlgia del Trigemin, Paràlisi Facial, Dolor articulació temporomandibular (ATM), cruximents, clics articulars, dolor muscular, Vertigens, Acufens,

Tornar al catàleg de Serveis