Gimnàstica Hipopressiva

Què son els abdominals hipopressius? Tècnica creada per el Dr. Marcel Caufriez, protagonista de la Neuromiostática Visceral, es un dels pares fundadors de la Reeducació Uroginecològica, creador del concepte “hipopressius”.Consta d’una sèrie d’exercicis posturals convinats amb respiracions diafragmàtiques, on busquem la contracció involuntària del sol pelvià i la faixa abdominal a través de la disminució de la pressió de les cavitats toràcica, abdominal i pèlvica.

La musculatura de la faixa abdominal i el sol pelvià està dissenyada per sostenir els òrgans interns tant en repòs com en un augment de pressió durant un esforç, però amb els anys, l’exercici, els embarassos…es perd aquesta funció desprogramant-se la musculatura i donant pas a disfuncions pèlviques, abdominals, entre altres.

Podem comprovar aquesta desprogramació nosaltres mateixos, només ens hem d’estirar a terra amb les cames flexionades i les mans l’abdomen, ens provoquem una tos. Si aquesta faixa abdominal es distén, si les mans pugen vol dir que no es comporta com deuria, no suporta els augments de pressió i en la majoria de casos segurament presentarà un baix to de base en el seu sol pelvià. Davant dels esforços aquest abdomen hauria de respondre realitzant una contracció i enfonsant-se. Amb els abdominals hipopressius tornem a reprogramar la resposta muscular davant aquestes circumstancies, tonificant correctament la faixa abdominal i el sol pelvià.

Quins beneficis obtindrem amb els abdominals hipopressius?

Els abdominals hipopressius bàsicament foren dissenyats per la recuperació postpart però presenten moltes altres indicacions tals com:

  • Normalitza les tensions posturals de la musculatura anteroposterior ja que disminueix el to postural de aquells músculs antigravitatoris hipertònics.
  • Millora de les funcions sexuals tant en la dona com en l’home ja que augmenta la vascularització del sòl pelvià.
  • Millora la vascularització de les extremitats inferiors i la pelvis menor.
  • Augmenta el to postural del sol pelvià i la faixa abdominal.
  • Augmenta el rendiment esportiu.
  • Millora l’estrenyiment ja que augmenta la motilitat intestinal.
  • Tracta i prevé la incontinència urinària.
  • Evita els prolapses.
  • Gestionar correctament les pressions abdominals sobretot durant un esforç.
  • Redueix el perímetre de cintura (en 6 mesos redueix fins el 8%).

Podem considerar aquests exercicis un treball complert ja que obtenim beneficis generals com seria una educació postural i una reducció de les tensions musculars, i beneficis específics com una tonificació de la musculatura del sol pelvià i faixa abdominal protegint i recol·locant els òrgans pelvians.

10 raons per realitzar el mètode hipopressiu de Marcel Caufriez : http://www.metodohipopresivo.com/

Abans de la incorporació al grup de gimnàstica hipopressiva, és imprescindible realitzar una sessió individual per realitzar la història clínica de la pacient, una valoració i un aprenentatge de la tècnica.

Les classes en grup seran d’una durada de 45 minuts, 1 sessió/setmana.

El temps necessari per integrar la tècnica varia entre 2 i 6 mesos, tot i que moltes vegades els efectes son immediats. Cal una dedicació constant fins que la reprogramació acaba i un cop finalitzat es farà un manteniment.

Fisioterapeuta: Anna Jané